Б КОРПУСЫ

I Бағдарлама

А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, В-1, В-2, В-3, В-4, С-1, С-3, С-О-1,С-О-2,C-R-1, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ)
5
2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Заң (15 сұрақ)
5
3. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
6. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заң (15 сұрақ)
5
7. «Құқықтық актілер туралы» Заң (15 сұрақ)
5
8. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заң (15 сұрақ)
5
9. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заң (15 сұрақ)
5
10. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 145 сұрақ (115 минут)
Өту баллы–102

II Бағдарлама

B-5, B-6, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6,C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ);
5
2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Заң (15 сұрақ)
5
3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
5. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заң (15 сұрақ)
5
6. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заң (15 сұрақ)
5
7. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заң
5
Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
5
9. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 130 сұрақ (105 минут)
Өту баллы–78

III Бағдарлама

C-R-5,E-4,E-5,E-R-4,E-R-5,E-G-3,E-G-4

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ)
5
2. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
4. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)
5
5. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ)
5
6. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заң (15 сұрақ)
5
7. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 100 сұрақ (85 минут)
Өту баллы–50

А КОРПУСЫ

I,II,III санаттарына арналған бағдарлама

Заңдар Шекті мәні
1. Конституция (10 сұрақ);
7
2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Заң (10 сұрақ)
7
3.Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы (10 сұрақ)
7
4. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Заң (10 сұрақ)
7
5. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (10 сұрақ)
7
6. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (10 сұрақ)
7
7. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заң (10 сұрақ)
7
8. «Құқықтық актілер туралы» Заң (10 сұрақ)
7
9. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заң (10 сұрақ)
7
10. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заң (10 сұрақ)
7
11. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заң (15 сұрақ) 9. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
7
Бағдарламада барлығы – 110 сұрақ (90 минут)
Әрбір заң бойынша 10 мүмкін болатын кемінде 7 дұрыс жауап

IV санатына арналған бағдарлама

Заңдар Шекті мәні
1. Конституция (10 сұрақ)
7
2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Заң (10 сұрақ)
7
3. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Заң (10 сұрақ)
7
4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (10 сұрақ)
7
5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (10 сұрақ)
7
6. «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заң (10 сұрақ)
7
7. «Құқықтық актілер туралы» Заң (10 сұрақ)
7
8. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заң (10 сұрақ)
7
9. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) (10 сұрақ)
7
Бағдарламада барлығы – 90 сұрақ (75 минут)
Әрбір заң бойынша 10 мүмкін болатын кемінде 7 дұрыс жауап

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАР

I Бағдарлама

C-GP-1, C-AGP-1, C-GP-3, C-AGP-2, C-GP-3, C-AGP-3,C-GP-4, C-AGP-4, C-GP-5, C-AGP-5, C-GP-6, C-AGP-6,C-OGP-2, C-OGP-3, C-OGP-4,C-OGP-5, C-OGP-6, C-OGP-7,C-OGP-8, C-RGP-1, C-RGP-2,C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP-5,С-SVО-8, С-SVR-7, C-SVU-8,C-SVU-9, C-SVU-10, C-SVU-12,C-SGU-5, C-SGU-7, C-NB-1,C-NB-2, C-NB-3, C-NBО1,C-NBО-2, C-NBО-3, С-GD-1,С-GD-2, С-GD-3, С-GD-4,С-GDО-1, С-GDО-2, С-GDО-3,С-GDО-4

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ)
5
2. Қылмыстық кодексі (15 сұрақ)
5
3. Қылмыстық-процестік кодексі (15 сұрақ)
5
4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
6. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі (15 сұрақ)
5
7. «Құқық қорғау қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
8. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заң (15 сұрақ)
5
9. Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 135 сұрақ (110 минут)
Өту баллы–95

II Бағдарлама

С-SV-10, С-SVО-9, С-SVR-4,С-SVR-8, C-SVU-13, C-SVU-14,C-SVU-15, C-SGU-8, C-SGU-11,C-SGU-12, C-SGU-13, C-SSP-7,C-SSP-8, C-SN-5, C-SN-7,C-SN-8, C-NB-4, C-NB-5,С-NB-6, С-NB-7, С-NB-8,C-NBО-4, C-NBО-5, С-NBО-6,С-NBО-7, С-NBО-8, С-GD-5,С-GD-6, С-GDО-5, С-GDО-6

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ)
5
2. Қылмыстық кодексі (15 сұрақ)
5
3. Қылмыстық-процестік кодексі (15 сұрақ)
5
4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
5. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі (15 сұрақ)
5
6. «Құқық қорғау қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
7. Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 105 сұрақ (90минут)
Өту баллы–163

III Бағдарлама

C-SV-12, C-SV-13

Заңдар Шекті мәні
Мемлекеттік тілді білуіне арналған тестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
1. Конституция (15 сұрақ)
5
2. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң (15 сұрақ)
5
3. «Құқық қорғау қызметі туралы» Заң (15 сұрақ)
5
4. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Заң (10 сұрақ)
5
5. Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (10 сұрақ)
5
Бағдарламада барлығы – 75 сұрақ (60 минут)
Өту баллы–35