Конституция білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

Қылмыстық Кодекс білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

Қылмыстық іс жүргізу Кодексі білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

Әкімшлік құқыбұзушылықтар туралы Кодекс білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

«Сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл» туралы Заңнаманы білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

«Құқықтық актілер туралы» Заңнаманы білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» білуіне арналған тесті , 15 сұрақ , Шекті мәні 5